Xin cấp lại sổ mới khi chỉ còn sổ đỏ của chủ cũ được không? - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HIỆP HÒA PHÁT

Xin cấp lại sổ mới khi chỉ còn sổ đỏ của chủ cũ được không? - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HIỆP HÒA PHÁT

Xin cấp lại sổ mới khi chỉ còn sổ đỏ của chủ cũ được không? - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HIỆP HÒA PHÁT

Xin cấp lại sổ mới khi chỉ còn sổ đỏ của chủ cũ được không? - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HIỆP HÒA PHÁT

Xin cấp lại sổ mới khi chỉ còn sổ đỏ của chủ cũ được không? - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HIỆP HÒA PHÁT
Xin cấp lại sổ mới khi chỉ còn sổ đỏ của chủ cũ được không? - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HIỆP HÒA PHÁT

Xin cấp lại sổ mới khi chỉ còn sổ đỏ của chủ cũ được không?

Bác tôi và người bán đành ký hợp đồng mua bán viết tay, ngoài ra còn giao kết miệng với nhau là khi nào tìm được sổ đỏ hoặc xin cấp lại được thì 2 bên sẽ thanh lý hợp đồng và ký hợp đồng mua bán mới tại văn phòng công chứng cho đúng với quy định của pháp luật.

Sau đó, bác tôi tìm lại được sổ đỏ nhưng vì lý do địa lý, bác tôi không gặp được người bán trước đây để ký hợp đồng công chứng.

Nay, bác tôi muốn chuyển nhượng căn hộ này cho các con nhưng hiện chỉ còn sổ đỏ của chủ cũ còn giấy mua bán viết tay năm nào nay cũng thất lạc. Xin hỏi, trường hợp của bác tôi như kể trên có thể xin cấp Giấy chứng nhận được không?

Nguyễn Hoàng Anh (Hà Nội)

Facebook Chat
backtop