Vị trí đặt hòn non bộ để có phong thủy tốt? - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HIỆP HÒA PHÁT

Vị trí đặt hòn non bộ để có phong thủy tốt? - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HIỆP HÒA PHÁT

Vị trí đặt hòn non bộ để có phong thủy tốt? - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HIỆP HÒA PHÁT

Vị trí đặt hòn non bộ để có phong thủy tốt? - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HIỆP HÒA PHÁT

Vị trí đặt hòn non bộ để có phong thủy tốt? - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HIỆP HÒA PHÁT
Vị trí đặt hòn non bộ để có phong thủy tốt? - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HIỆP HÒA PHÁT

Vị trí đặt hòn non bộ để có phong thủy tốt?

Trả lời:

Đối với non bộ đặt trước nhà có 3 tác dụng:

1. Tạo cảnh quan đẹp và không gian sinh thái

2. Tạo Minh Đường thủy tụ có tác dụng chiêu tài lộc

3. Tạo án (Chu tước) có tác dụng hóa sát

Như vậy việc sử dụng Non bộ trước nhà nên để 1 không nên để 2. Theo mô tả của anh thì có 1 non bộ để ở phương Nam, một non bộ đặt đầu hồi như vậy không phát huy được giá trị của non bộ. Theo tư vấn của tôi, anh nên bỏ cả 2 hoặc dồn lại 1 chiếc đặt trước nhà thì tốt hơn.

Chuyên gia phong thủy Tam Nguyên
(Theo Tuổi trẻ online)

Bài viết khác

Facebook Chat
backtop