Bảng Giá Đăng Tin - thegioinhadatvn.com

Bảng Giá Đăng Tin - thegioinhadatvn.com

Bảng Giá Đăng Tin - thegioinhadatvn.com

Bảng Giá Đăng Tin - thegioinhadatvn.com

Bảng Giá Đăng Tin - thegioinhadatvn.com
Bảng Giá Đăng Tin - thegioinhadatvn.com

Bảng Giá Đăng Tin

Bảng giá gói Up tin

Số lần Up

Giá

Hạn sử dụng

5.000 lần

20.000 đồng

30 ngày

15.000 lần

50.000 đồng

30 ngày

45.000 lần

100.000 đồng

30 ngày

100.000 lần

150.000 đồng

30 ngày

1000.000 lần

200.000 đồng

30 ngày

 

Bài viết khác

Facebook Chat
backtop